Rietdekkers & Riethandel

Onderhoud aan uw rieten dak in Friesland

Het weer is grillig en onvoorspelbaar. Het is daarom voor uw rieten dak het beste als u er regelmatig een expert naar laat kijken. Met een onderhoudscontract van Gebr. Roosma Rietdekkers verzekert u zich ervan dat uw rieten dak zo lang mogelijk in topconditie blijft. Bij een jaarlijkse controle signaleren wij beginnende schade direct en voorkomen met kleine ingrepen grotere problemen. 

 

Preventief onderhoud van uw rieten dak

Het preventieve onderhoud van Gebr. Roosma Rietdekkers behelst:

  • Het verwijderen van bladeren en naalden die op het dak zijn blijven liggen.
  • Herstel van vogelschade.
  • Het opstoppen van kwetsbare plekken, zoals kilgoten en dakkapellen.
  • Het nalopen van de vorsten en het cement.

Meer weten?

Reparatie en onderhoud aan een rieten dak in Friesland
Laat uw rieten dak kammen door Roosma Rietdekkers;

Mosvorming op uw rieten dak

Mos is 1 van de grootste bedreigingen voor het rieten dak. Vocht is de oorzaak van mosvorming. Is de hoek van het dak lager dan 45º, dan blijft het water te lang staan. Aanwezigheid bos of grote bomen houden ook veel vocht vast. Veel en langdurige neerslag kan ook een oorzaak zijn van mosvorming.

Wij behandelen mos met een biologisch algen- en mosbestrijdingsmiddel. Wij nevelen deze over het dak. De algen worden gedood, waardoor het mos het water niet goed meer kan vasthouden, en zelf ook doodgaat. Wij raden aan dit minstens elke 3 jaar te doen, en bij mosaanslag vaker.